Som en trygghet för Dig som kund, samarbetar vi i vår rådgivning med:
Swedbank Sjuhärad AB
Säkra i Kinna KB (försäkringar)
Helgusgruppen Revisionsbyrå AB

 

Rådgivning/företagsutveckling

Som komplement till våra utbildningar och kurser ställer vi även upp
som konsulter och rådgivare under hela Din färd som egen företagare

och erbjuder våra tjänster inom följande huvudgrupper:

 

 • Starta Eget
 • Driva Eget
 • Utveckla eget

 

Vår timdebitering ligger för närvarande på 600:- exkl. moms., men vid
längre uppdrag lämnar vi offert.

 

RÅDGIVNING – Starta Eget

 

Många blivande företagare tycker det är krångligt att göra allt det där som
krävs för att komma igång och att det tar lång tid innan saker och ting faller
på plats.
Vi hjälper Dig med detta och ser till att Din startsträcka blir så kort som möjligt.
Nedan ser Du vad vi kan hjälpa Dig med:

 

 • Analysera och gå igenom din affärsidé
 • Råd och tips ang. din Affärsplan
 • Registrering till Bolagsverket
 • Ansökan om F-skattesedel
 • Ditt försäkringsskydd
 • Din A-kassa
 • Resultatbudget
 • Likviditetsbudget
 • Förberedelser inför ett ev. bankbesök
 • Rutiner för din bokföring
 • Rutiner för din administration
 • Upprätta en aktivitetsplan för din företagsstart

 

  

RÅDGIVNING – Driva Eget

 

När Du väl har startat upp ditt företag kommer nästa fas – Att driva företaget.
Detta tycker vi är det mest intressanta man kan ge sig in på, men samtidigt
ställs det lite krav på Dig som företagare.
Många tror, lite felaktigt, att driva eget är detsamma som bokföring. Mer fel kan
man inte ha!
Att driva eget företag innebär:

 

Planera – Följa upp – Analysera – Reflektera – Fatta beslut

 

Men bara lugn – vi kan hjälpa Dig!

Här följer exempel på vad vi kan hjälpa Dig med:

 

 • Löpande bokföring (se också under Adm. tjänster)
 • Administration                ”         ”         ”          ”
 • Tips ang. din marknadsföring
 • Hitta din målgrupp
 • Hur du når din målgrupp
 • Boka kundbesök
 • Förberedelser inför kundbesöket
 • Genomföra ett kundbesök
 • Avslutstekniker
 • Vad du gör efter kundbesöket
 • Kundvård
 • Uppföljning av företagets ekonomi
 • Affärsutveckling


   

RÅDGIVNING – Utveckla Eget

 

När Du startat upp Ditt företag och drivit det ett tag, händer det att saker och ting
inträffar, vilket innebär att Du måste ta nya beslut och utveckla Ditt företag på
något sätt.
Exempel på detta kan vara:

 

 • Efterfrågan på dina varor/tjänster minskar och du måste kanske byta
  inriktning
 • Du vill byta företagsform
 • Du vill marknadsutveckla dig, dvs. hitta nya kundgrupper och/eller
  nya geografiska marknader
 • Du vill utveckla ditt produkt-/tjänsteutbud
 • Du vill komplettera din ursprungliga affärsidé
 • Du skall anställa din första personal när efterfrågan ökar
 • Du vill kompetensutveckla dig själv
 • Etc.

 

Med vår långa erfarenhet av företagande skulle vi kunna hjälpa Dig med din
utveckling och vi arbetar då med följande enkla modell:

 

 • Nulägesanalys                   Var befinner du dig idag?
 • SWOT-analys                    Styrkor, svagheter, möjligheter, hot
 • Dina mål                             Vart vill du komma?
 • Handlingsplan                     Vad skall du göra för att nå dina mål?
 • Tidplan                                När skall du göra dina aktiviteter?
 • Budget                                Vad kommer det att kosta?
 • Finansiering                        Vem skall betala?

 

 

Om det är något Du funderar över, fyller Du bara i formuläret, så återkommer vi inom det snaraste