Ökat samarbete med Almi Företagspartner och Nyföretagarcentrum

Företagets Senior Advisor, Lennart Erikson, arbetar mer och mer tillsammans dels med Nyföretagarcentrum som rådgivare
och dels med Almi Företagspartner AB som bl.a. finansutredare.